Dr franks pn relief for hundeWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dr franks pn relief for hunde - Pdf download

H. D. RIEHLE, M. D. ( DDS. ) En Pn og Kval af Hunden. Det anses generelt for, at der er tre slags pn i dyreverdenen, der hver er differentieret efter sin årsag og arten af ​​dens manifestation.

Med hensyn til den første art er den kendetegnet ved, at dyrets bevidsthed som følge af en alvorlig oplevelse eller sygdom ændrer sig på en sådan måde, at den gamle adfærdsvane, som var passende til dets livsbetingelser , er ikke længere tilstrækkelig for dem.

Den anden slags pn, som normalt kaldes en instinktiv pn, ser ud til at være en slags reaktion fra dyret på en pnful oplevelse. Den instinktive pn er en reaktion, som er karakteristisk for dyreverdenen generelt, og er ikke nødvendigvis resultatet af en pnful oplevelse.

Derfor kan vi antage, at f.eks. en hunds instinkter viser et instinktivt pn af en anden art end den, barnet oplever.

Den tredje slags pn er en pn i sindet, og manifestationerne af denne form for pn har været genstand for studier og undersøgelser af filosoffer og psykologer fra mange forskellige nationer. Det tyske ord for sind er Geist, mens den franske ækvivalent er esprit.

Denne pn er også blevet opdelt i to typer, nemlig bevidsthedens lidelse og erindringens lidelse. I førstnævnte tilfælde skyldes pn en bevidsthedsændring. Det adskiller sig således fra det såkaldte refleks pn, hvor pn mærkes på huden eller i en nerveende.

Bevidsthedens lidelse kan skyldes enten en oplevelse, som er ny for dyret, eller af bevidstheden om ens egen pn eller om ens eget ubehag. Hukommelsens pn er kendetegnet ved, at en pnfuld hukommelse får dyret til ikke kun at lide af selve hukommelsen, men også lide under bevidstheden om ens egen fortid.

Der er derfor tre forskellige former for sindets pn, som ikke kun adskiller sig fra hinanden, men også fra hudens pn og nervernes pn. Af de tre er sindets pn den mest komplicerede i naturen.

Den første form for pn har at gøre med en ændring i bevidstheden. Den anden er hukommelsens pn, og den tredje er bevidsthedens pn. Alle disse tre er karakteristiske for dyresind, og hver har sin egen særlige karakter.

Bevidsthedens lidelse mærkes i øjeblikket af den fulde oplevelse eller som et resultat af dens erindring. Pn er derfor altid til stede for bevidstheden, selvom den kan være skjult eller undertrykt, som for eksempel når den pnfulde hukommelse af en pnful oplevelse er undertrykt, eller når bevidstheden er optaget af en anden tanke eller handling.

Pn af Hukommelsen. Erindringens lidelse er blevet undersøgt af filosoffer og psykologer.

Det er derfor kun logisk at antage, at der i dyr vil være et minde, som vil få dem til at lide, når de husker deres fortid. Hos mennesket er hukommelsen så veludviklet, at man først kan mærke og lide af fortiden, når man bliver sin egen fortid bevidst.

Erindringens lidelse er dog den samme hos dyr, som den er hos mennesker. Det er forårsaget af de samme årsager og kan afhjælpes ved de samme metoder.

Hukommelsens pn hos mennesket intensiveres ofte, når bevidstheden er blevet vækket af en eller anden pnful oplevelse. Hos dyret er den pnfulde hukommelse altid til stede, og forstærkes, når bevidstheden vækkes af den pnful oplevelse. De samme metoder til lindring gælder derfor for dyr som hos mennesker.

Bevidsthedens pn er den slags pn, der kan kaldes sindets pn, hvis dyrs lidelse er forårsaget af en bevidsthedsændring. Det er forårsaget af en oplevelse eller en tanke, som aldrig har været følt før, og som får dyret til ikke blot at lide under oplevelsen, men også til at lide under bevidstheden om tidligere erfaringer.

Bevidsthedens pn er den mest komplekse form for pn hos dyret. Det er også det mest interessante set fra dyrepsykologiens synspunkt. For dets årsager er vi nødt til at lede efter de årsager, der fører til skabelsen af ​​pn, og de årsager, der fører til skabelsen af ​​bevidsthed.

Årsagerne til bevidsthedens pn er de samme som dem, der fører til skabelsen af ​​bevidsthed i mennesket.

Af denne grund er det ofte blevet hævdet, at der ikke er nogen forskel mellem menneskets pn og dyrs pn.

Derfor ville det være forkert at påstå, at menneskets pn er forårsaget af erindringen om fortiden, og at dyret lider af hans hukommelse.

Hos mennesket er det hans bevidste sind, der skaber bevidsthedens pn, mens det hos dyret er hans ubevidste sind. Det er bevidstheden om ens egen fortid, der skaber pn. Bevidsthedens pn skabes i dyret, når det vækkes af en oplevelse, som det ikke havde haft før, og som det aldrig havde følt før.

Det vil derfor være klart, at bevidsthedens pn har en anden natur i mennesket end hos dyr. Bevidsthedens pn i mennesket er forårsaget af en oplevelse, som er ny for ham, og bevidsthedens pn i dyret er forårsaget af en pn, som opleves af dyret for første gang.

Bevidsthedens pn i mennesket er den første, der dukker op, når hukommelsen vækkes og bevidstheden begynder


Se videoen: Franks Story


Forrige Artikel

Hår af hunden kæledyr spa

Næste Artikel

Kan katte spise rå rejer

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos